726 Kč

Provedeme komplexní zmapování konkurenčních e-shopů ve Vašem oboru. Srovnání nabídky Vaši firmy s nabídkou konkurentů a vyhodnocení předností. Na základě zjištěných informací navrhneme strategii prezentace Vaší firmy na internetu. Při návrhu strategie se snažíme klást důraz na to, aby nabídka Vašeho e-shopu byla pro zákazníky jedinečná a snadno...

726 Kč s DPH

726 Kč

Kontrola backlink porfolia (srovnání s konkurencí + návrhy)

726 Kč s DPH

1 210 Kč

Pomocí služby Heatmapy mYx je možné sledovat uživatelské chování zákazníků na stránkách e-shopu. Heatmapy odhalí, kam zákazníci klikají nejčastěji, v kterých místech nejvíce pohybují myší, jakým způsobem scrolují stránku, a dokonce i míru klikání na neaktivní prvky.

1 210 Kč s DPH