Corporate Identity

AComputer

Grafický manuál je manuál dodávaný ke corporate identity, určuje firmě jak má využívat své logo, barvy, písma a veškeré ostatní grafické prvky vytvořené grafickým designérem.

Více informací

1 000 Kč s DPH

826 Kč bez DPH

Grafický manuál

Společně s logem je grafický manuál základním kamenem firemní dentity. Obsahuje definice jejích jednotlivých částí, např. podoby loga, výběr fontů, specifikaci barevného schématu… Součástí grafického manuálu by měla být i pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

Bez důkladně zpracovaného grafického manuálu lze jen stěží zachovat ucelenou vizuální prezentaci společnosti. Význam grafického manuálu přitom stoupá s velikostí firmy (čím více lidí, tím těžší je udržet konzistenci). Grafický manuál obvykle vzniká ve spolupráci s vedením firmy a po schválení se stává závazným pro všechny zaměstnance.

Grafický manuál může být předán v tištěné nebo elektronické podobě (nejčastěji obojí).

 

Corporate identity neboli také firemní identita je styl, kterým se společnost prezentuje svému vnitřnímu i vnějšímu okolí. Corporate identity může obsahovat prvky jako například předmět podnikání, hodnoty společnosti, jejich přístup, případně jiné charakteristické vlastnosti, kterými se společnost vyznačuje.

Při tvorbě corporate identity se využívá korporátní grafický design k docílení jednotného vzhledu pro jeho použití v tiskovinách merkantilních (hlavičkové papíry, vizitky, obálky, složky) i reklamních (letáky, plakáty, prospekty, katalogy nebo inzerce), případně pro jeho užití na www stránkách či jiných internetových mediích. Pravidla pro použití corporate identity bývají obsažena v Grafickém manuálu. Někdy se můžeme setkat se zkrácenou verzí Grafického manuálu a tyto informace obsahuje přímo Logo manuál.
Grafické zpracování loga – logo manuál

Našim cílem při tvorbě loga společnosti nebo produktu je, aby výsledné logo bylo co možná nejjednodušší, protože čím jednodušší logo je, tím lépe je zapamatovatelné a prakticky použitelnější v celém spektru medií (hlavičkové papíry, vizitky, letáky, www stránky, reklamní předměty, označení provozoven nebo vozového parku).

Originalita a osobitý styl, to jsou hlavní kritéria, které si klademe, abychom pro Vás vytvořili jedinečné logo a zpracovali kompletní logo manuál.

Základní logo manuál obsahuje tyto položky:

Barevné logo
Inverzní barevné logo
Logo v odstínech šedé (černé)
Specifikaci barev loga (CMYK, RGB, HEX)
Doporučené písmo k používání

Grafický manuál - Pneumosa.czGrafický manuál - Arnak.czGrafický manuál - Gronvel.cz

Vytvoření logotypu, grafický manuál
Korporátní identita se snaží vytvořit povědomí o firmě, společnosti, produktu nebo službě a má za úkol zanechat v návštěvníkovi jasnou stopu, tak aby si například při další příležitosti vybavil logo nebo firemní barvu.

Co je to logotyp a grafický manuál?
Logotyp je graficky nebo písemně vyjádřený název společnosti, produktu, služby, značky atp. Nejčastěji se používá specifický font písma, který se doplňuje například o piktogram a jako celek se při správném používání stává důležitým prvkem při propagaci firmy, produktu nebo služby.
Grafický manuál je soubor pravidel, která říkají, jak má vypadat logo společnosti, jaké barvy se mají používat pro web a tiskoviny, a také říká, jaký se má používat typ písma.
Logotyp a grafický manuál se jako celek řadí do balíčku Korporátní identita.

Co vám vytvoření logotypu nebo grafického manuálu přinese?
Korporátní identita se snaží vytvořit povědomí o firmě, společnosti, produktu nebo službě a má za úkol zanechat v návštěvníkovi jasnou stopu, tak aby si například při další příležitosti vybavil logo nebo firemní barvu. Pak už je jenom malý krůček k tomu, aby si ve spojení s kvalitní službou nebo produktem našel cestu k další návštěvě firemního webu nebo prodejny.

Pro koho je vytvoření korporátní identity určeno?
Ideálně pro všechny, kdo nemá jasně ucelenou tvář firmy a chce se dostat více do povědomí.