Dohoda o provedení práce 2019

Nejsnadnější způsob jak někoho zaměstnat.

Výhoda pro zaměstnavatele
- administrativně jednodušší zaměstnanecký poměr, oproti pracovní smlouvě
- je snadnější pracovníka přijmout a také snadnější ukončit pracovní poměr

Výhoda pro zaměstnance
- nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění

Dohoda o provedení práce se uzavírá písemnou formou. Tato povinnost je vychází z §77 Zákoníku práce.

V praxi se používá pro krátkodobé práce typu: brigáda, zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance nebo různé formy přivýdělku.

U jednoho zaměstnavatele můžete pracovat maximálně 300 hodin v jednom kalendářním roce. Výše odměny však není nijak omezena.

Příklad:
Pan Novák bude vykonávat práci u firmy ABC na základě Dohody o provedení práce v rozsahu 300 hodin v kalendářním roce 2019. Dohodnutá hodinová sazba je 1 000 Kč. Pan Novák si touto dohodou vydělá 300 000 Kč za rok 2019. Např. měsíčně odpracuje 25 hodin (25 x 12=300 hod). Měsíčně si vydělá 25 000 Kč. Platí sociální a zdravotní pojištění.

Pan Novotný bude vykonávat práci u firmy XYZ na základě dohody o provedení práce v rozsahu 300 hodin v kalendářním roce 2019. Dohodnutá hodinová sazba je 400 Kč. Pan Novotný si touto dohodou vydělá 120 000 Kč za rok 2019. Každý měsíc může odpracovat 25 hodin (25 x 12=300 hod). Měsíčně si vydělá 10 000 Kč. Netlatí sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce a odvody
Pokud je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně u jednoho zaměstnavatele, tak se z hrubé odměny neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění je však povinné a musíte si ho platit sami (pokud ho za vás neodvádí nikdo jiný). Jeho výše pro rok 2019 je 1 803 Kč měsíčně a je splatné vždy do osmého dne následujícího měsíce, například za březen do osmého dubna.

Příklad:
Pan Novák vykonává u firmy A práci na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 9 000 Kč, u firmy B práci s měsíční odměnou 7 000 Kč a u firmy C práci s měsíční odměnou 8 000 Kč. Celková výše měsíčních příjmů je tedy 25 000 Kč. Protože ani u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 10 000 Kč, nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud měsíční odměna u jednoho zaměstnavatele přesáhne 10 000 Kč, sociální i zdravotní pojištění se odvádí stejně jako u běžného zaměstnaneckého poměru. Platí to i v případě, kdy je s jedním zaměstnavatelem uzavřeno více dohod a celkový příjem z nich přesahuje 10 000 Kč.

Zdanění dohody o provedení práce
Zaměstnavatel strhává zálohu na daň z příjmů ve výši 15%. V případě že má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňová zvýhodnění.

Po skončení roku poskytne zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec tyto příjmy zohlední při vyplňování daňového přiznání.

Dohoda o provedení práce a dovolená
Pokud pracujete na základě dohody o provedení práce, pak nemáte nárok na dovolenou. Také nemáte nárok na překážky v práci, placené ani neplacené. Další nevýhodou je absence odstupného, při ukončení dohody na něj tedy není nárok.

Dohoda o provedení práce a nemocenská
Pokud je měsíční příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele, dochází k odvodu nemocenského pojištění a na nemocenskou máte nárok. V případě, že by k odvodu nemocenského pojištění nedošlo (příjem z dohody u jednoho zaměstnavatele by byl nižší než 10 000 Kč), tak na nemocenskou nárok není.

Dohoda o provedení práce - cestovní náhrady a stravné
Pokud se na nich se zaměstnavatelem domluvíte a budou součástí podepsané dohody o provedení práce, budete na ně mít nárok. Pokud součástí dohody o provedení práce nebudou, nárok na ně nemáte.

Zrušení dohody o provedení práce
Ukončení dohody o provedení práce je podle §76 Zákoníku práce možné dohodou smluvních stran ke konkrétnímu dni, na kterém se obě strany domluví. V případě že se jedná o jednostrannou výpověď dohody (nedošlo k dohodě obou stran) o provedení práce, platí 15ti denní výpovědní lhůta, která se počítá ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dohoda o provedení práce vs dohoda o pracovní činnosti
Pokud je vaše měsíční odměna nižší než 10 000 Kč, je pro vás vhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. V případě že odpracujete povolených 300 hodin za kalendářní rok, je na další práce u stejného zaměstnavatele možné uzavřít dohodu o pracovní činnosti.