Pracovní smlouvy

Pracovní smlouva je nejdůležitějším dokumentem ve vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouvy od 1.1.2019

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je administrativně jednodušší varianta zaměstnaneckého poměru, proti pracovní smlouvě. Pro zaměstnavatele je snazší pracovníka přijmout a také propustit. Výhoda pro zaměstnance jsou hlavně nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Vzor ke stažení.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Zaměstnavatel může snadno zaměstnance přijmout a poměrně rychle i propustit. Umožňuje rozsah práce poloviny stanovené týdenní pracovní doby, de facto se jedná o poloviční pracovní úvazek. Při standardní pracovní době 40 hodin za týden umožňuje pracovat až 20 hodin. Vzor ke stažení.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Smlouvu je možné uzavřít nejdéle na tři roky. Je možné prodloužit pracovní smlouvu na dobu určitou? Zaměstnavatel ji může prodloužit nanejvýše dvakrát. Výhoda pracovní smlouvy na dobu určitou je zejména pro zaměstnavatele. Po uplynutí doby uvedené ve smlouvě nemusí zaměstnanci smlouvu prodloužit. Může to být výhoda i pro zaměstnance, pokud chce u firmy pracovat jen určitou dobu. Vzor ke stažení.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Délka trvání této smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem není omezena na konkrétní dobu. Tato pracovní smlouva je pro zaměstnance výhodnější. Je dlouhodobě jistější formu pracovního vztahu. Vzor ke stažení.

Pracovní smlouva

Co musí obsahovat pracovní smlouva?
Zákoník práce v § 34 stanoví povinné tyto body:
- druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat
- místo či místa výkonu práce
- den nástupu do práce

Změna pracovní smlouvy
Pracovní smlouva se mění dodatkem k pracovní smlouvě. Kdy se sepisují dodatky k pracovní smlouvě? V době, kdy je potřeba pracovní smlouvu změnit nebo prodloužit dobu jejího trvání. V případě že dojde ke změně identifikačních údajů, jako je třeba název firmy, není potřeba sepisovat dodatek k pracovní smlouvě sepisovat. Stačí pouze zaměstnance informovat. Ta stejná povinnost (definovaná v § 37 Zákoníku práce) platí i naopak. Pokud dojde ke změně údajů na straně zaměstnance - změna trvalého pobytu, svatba, atd.., má povinnost informovat zaměstnavatele.

Podepsání dodatku k pracovní smlouvě k pracovní smlouvě je dobrovolným aktem obou zúčastněných stran, jak zaměstnavatele tak i zaměstnance. Rozhodně nemůžete být jako zaměstnanec nuceni podepsat dodatek pracovní smlouvy proti své vůli. Můžete se setkat s termínem dohoda o změně pracovní smlouvy, jedná se rovněž o dodatek k pracovní smlouvě na jehož základě dochází ke změně pracovní smlouvy.

Ke stáhnutí: dodatek k pracovní smlouvě vzor

Prodloužení pracovní smlouvy
Je možné jak dodatkem ke stávající pracovní smlouvě, tak i sepsáním pracovní smlouvy nové. Prodlužování pracovní smlouvy se týká smlouvy na dobu určitou. Jeden zaměstnavatel může smlouvu na dobu určitou prodloužit maximálně 2x. Poté musí zaměstnanci nabídnout smlouvu na dobu neurčitou nebo s ním pracovní poměr ukončit. Maximálně takovýto pracovní vztah může trvat devět let - 3x pracovní smlouva na dobu určitou, každá v délce trvání 3 roky. V případě vašeho zájmu o pokračování v zaměstnání, doporučujeme sepsat žádost o prodloužení pracovní smlouvy sami a nenechávat to pouze na zaměstnavateli. Ukážete tak svůj zájem pracovat v dané společnosti.

Ke stáhnutí: dodatek k pracovní smlouvě vzor