Cloud Virtuální server

AComputer

Nlooud Server provisioning – cloud virtualizační technologie pro ICT infrastrukturu.

Nlooud VPS přináší nový rozměr do fungování virtuálních serverů. Díky cloud technologii je VPS skutečně virtuální. Virtuální server není omezen hardwarovými limity fyzického zdoje, ale funguje na cloud platformě. Tento zásadní rozdíl přináší neomezené možnosti při fungování celého systému. Neplatí zde žádné limity, systém lze libovolně škálovat a nastavovat tak, aby vyhovoval Vašim aktuálním nárokům.

Více informací

 


Cloud Virtuální server

Nlooud je vlastní vývojová platforma společnosti Nethost na principu fungování Cloud systémů. Jedná se o stabilní vývojovou platformu, která odpovídá nejnovějším světovým standardům v cloud službách.

Nlooud VPS je plnohodnotný produkt patřící do skupiny cloud produktů společnosti Nethost. Umožňuje velmi jednoduše spravovat virtuální servery, kterým lze individuálně měnit parametry dle aktuálního zatížení nebo potřeb zákazníka. Náklady na provoz VPS serveru lze kontrolovat online, tak aby provoz byl co nejvíce efektivní.

Cloud Virtuální server

Díky absenci vazby na jeden konkrétní hardwarový zdroj je možné provozovat libovolný počet virtuálních serverů současně, aniž by se jednotlivé servery vzájemně ovlivňovaly. Výhody použití cloud technologie ve spojení s VPS servery jsou především jednoduché nasazení serveru do provozu, snadná záloha a rychlá obnova zákaznických dat.

Virtuální servery lze spravovat pomocí vzdáleného aplikačního prostředí (API), nebo přímo využitím webové konzole, kde lze plnohodnotně měnit parametry VPS serveru, v neomezeném počtu přidávat nové VPS servery a spravovat celý zákaznický účet, včetně kontroly nákladů.

Narozdíl od konvenční virtualizace, kdy u komerčně zakoupeného VPS máte k dispozici pro každé VPS přesně definované zdroje, nabízí Nlooud Server Provisioning pouze výkonově-paměťový pool, uvnitř kterého můžete běžící VPS libovolně měnit parametry, klonovat a vypínat. Máte možnost tak nejen sdílet procesorový čas mezi jednotlivými instancemi, ale kvůli bezpečnosti zcela separovat data jednotlivých klonů. Pokročilé API a auto inject konfigurace a Vašich individuálních nastavení posouvají limity konvenční virtualizace zase o výrazný kus cesty dál.

Pro více informací o tom jak provozovat cloud virtuální server, prosím, kontaktujte obchodní oddělení na info@acomputer.cz