Webový grafik, webdesigner

Nabídka práce pro osoby se zdravotním omezením nebo zdravotním postižením.

Pracovník bude vytvářet grafické návrhy webů, eshopů, loga, bannery, předtiskovou přípravu tiskovin, firemní styl.

Požadujeme:
•   znalost obsluhy osobního počítače, grafické cítění
•   znalost programů Photoshop, Illustrator, In Design, CorelDraw
•   dostatečnou grafickou kreativitu
•   schopnost graficky vyjádřit představu zákazníka i v případě omezeného rozpočtu
•   spolehlivost, časová flexibilita, výborná komunikace
•   zkušeností s tvorbou grafiky pro web

Co je hlavní náplní práce?

•    Tvorba grafických návrhů webových stránek a e-shopů
•    Tvorba grafických návrhů webových aplikací
•    Tvorba reklamních bannerů
•    přípravu wireframes
•    grafika pro tiskoviny, propagační materiály, vizitky, letáky
•    návrh tématických šablon pro e-shopová řešení
•    rozpracování grafických návrhů do jednotlivých šablon
•    zpracování grafických návrhů uživatelského rozhraní pro web a mobilní aplikace
•    kompletní zpracování firemního stylu

Pracovní činnost
1. Základní koncepty
•    tvorba designu pro obrazovku
•    velikost a rozlišení obrazovky
•    PSD-to-HTML workflow
•    nastavení Photoshopu pro web a UI design
•    tvorba nového dokumentu pro web a UI
•    principy layoutů
•    CSS

2. Barvy
nastavení barev
webové barvy
barevná paleta/barevné schéma

3. Vrstvy
•    vektorové a bitmapové vrstvy
•    inteligentní objekty
•    maskování
•    skupiny vrstev
•    ořezové skupiny
•    import grafiky
•    formátování vrstev tvarů
•    styly vrstev
•    filtrování vrstev
•    kompozice vrstev

4. Text
•    text vs. textový obrázek
•    vyhlazování textu
•    znakové a odstavcové styly
•    webové fonty

5. Příprava wireframes
•    plánování projektu
•    vodítka, mřížka, pravítka
•    grid systém
•    responsivní design
•    návrh layoutu s pomocí vrstev

6. Tvorba modelu webu/UI
•    organizace a struktury návrhu
•    hlavní elementy návrhu
•    pozadí
•    tvorba navigace
•    příprava textu
•    příprava grafiky
•    příprava fotografií
•    tlačítka
•    další formulářové prvky
•    simulace chování pomocí kompozic vrstev

7. Optimalizace grafiky pro web a UI
•    formáty
•    řezy vs. vrstvy
•    grafika vs. CSS
•    průhlednost
•    tvorba image spritů
•    Automatizace práce

8. Příprava tiskovin - DTP
•    Příprava grafických podkladů pro tisk – DTP
•    předtiskovou přípravu nejrůznějších tiskovin (katalogy, brožury, letáky, billboardy nebo obalový materiál. Výsledkem bude tiskové PDF, které se předá tiskárně, která daný dokument vytiskne

9. Firemní styl
•    Firemní styl navazuje na logo a jedná se především o návrh nejrůznějších firemních tiskovin jako jsou vizitky, hlavičkové papíry, razítka, ale také katalogy či letáky. Jde o soubor grafických prvků a pravidel, které by měla firma využívat a dodržovat, aby bylo dosaženo jednotného vystupování a výrazu firmy. Častým označením pro firemní styl jsou termíny firemní kultura nebo anglicky corporate identity.
•    Firemní styl by měl vycházet z loga, protože jej doplňuje a často využívá jeho typického prvku. Je více než vhodné navrhovat logo ruku v ruce s firemním stylem
•    definice firemních barev a jednotných grafických symbolů či pravidel
•    návrh vizitek (na výběr z několika návrhů)
•    návrh hlavičkových papírů (na výběr z několika návrhů)
•    návrh obálek
•    návrh razítka
•    emailový podpis
•    návrh nejrůznějších katalogů, letáků, brožur a dalších propagačních tiskovin
•    návrh polepu automobilu
•    návrh etiket, obalů, krabiček - obalový design
•    návrh potisků oblečení a reklamních předmětů
•    speciální tiskoviny (například u restaurace jídelní lístek apod.)

10. Tvorba loga
Vytvoření loga
Překreslení skicy loga do vektorů

11. Tvorba bannerů
Statické bannery
Dynamické bannery

12. Tvorba slideshow
Slideshow pro eshopy
Slideshow pro www prezentace


Kancelář:  Vladimír Bokiš – aComputer,    Pekařská 1638/79,   Opava Kateřinky
608 111 588,  info@acomputer.cz,   www.acomputer.cz