Strategie linkbuildingu

AComputer

1 000 Kč s DPH

1 000 Kč bez DPH

Rozhodujete se, zda bude mít budování zpětných odkazů nějaký přínos pro váš web? Nebo se linkbuildingu již sami věnujete a rádi byste své aktivity rozšířili i o pokročilejší metody? Strategie linkbuildingu vám ukáže cestu.

    Posoudíme současnou situaci.
    Navrhneme detailní strategii včetně časového plánů.

Zaujala vás tato nabídka?

Co je strategie linkbuildingu

V rámci přípravy strategie linkbuildingu zanalyzujeme odkazový profil vašeho webu a webů vašich konkurentů. Posoudíme vaši odkazovou popularitu a nalezneme další potenciál a prostor pro její další rozšiřování a zkvalitňování. Ukážeme vám další pokročilé způsoby a možnosti získávání kvalitních zpětných odkazů s přihlédnutím ke specifickým potřebám vašeho oboru.
Co vám strategie linkbuildingu přinese

Rozhodujete se, jestli pro vás má linkbuilding smysl a v jaké formě a intenzitě se mu máte věnovat? Pomůžeme vám udělat si obrázek o vašem postavení ve výsledcích vyhledávačů v rámci trhu ve srovnání s konkurenty, vyhodnotíme vaše dosavadní linkbuildingové aktivity a posoudíme vaše cíle. Strategie linkbuildingu je vhodné vypracovat i pokud se již linkbuildingu věnujete a rádi byste se pustili i do jeho pokročilých metod.
Jak vypadá obsah strategie

Strategie linkbuildingu je dokument sestávající ze tří částí. V úvodu zanalyzujeme váš stávající odkazový profil, posoudíme jej jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Zaměříme se na faktory, jakými jsou relevance odkazu, texty zpětných odkazů, cílové stránky, jejich umístění na stránkách, různorodost odkazového portfolia a jeho vývoj v čase.

Ve druhé části se zaměříme na situaci na trhu ve vašem oboru. Posoudíme odkazová portfolia webů, které vy sami považujete za největší konkurenty nebo se jako konkurenti jeví na základě výsledků vyhledávání nejdůležitějších frází a klíčových slov. Uděláte si tak obrázek o postavení vašeho webu, situaci na trhu. Odhalíme specifika vašeho oboru a možná rizika, se kterými se můžete setkat.

Na základě těchto poznatků získáte doporučení, do jaké míry a v jaké intenzitě a formě se linkbuildingu věnovat. Navrhneme souhrn jednorázových i dlouhodobých aktivit a ukážeme vám zajímavé příklady z praxe, které vám pomohou vaše odkazové portfolio efektivně rozvíjet.